Důležité informace

INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ

Informujeme tímto zákonné zástupce dětí o výši úplaty za předškolní vzdělávání, která bude činit

500,- Kč/dítě měsíčně a to od 1. 9. 2024.

O výši úplaty za předškolní vzdělávání v bohumínských mateřských školách rozhodla Rada města dne 13. 5. 2024 usnesením č. 564/36. 

V souvislosti se zvýšením školného upozorňujeme rodiče, že bude nutné zvýšení inkasních limitů ve vaší bance pro placení stravného a školného na šk. rok 2024-2025 (tedy od srpna 2024). Doporučený limit 1.700,- Kč.

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."