ZÁPIS DO MŠ 2020-2021

Výsledky zápisu MŠ Rafík pro školní rok 2020/2021:

Rodiče přijatých dětí – dostavte se

ve čtvrtek 28.5. 2020 od 8 do 12 hodin

nebo v pátek 29.5.2020 od 12 do 15 hodin

do MŠ Rafík pro rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání a pro pokyny k nastavení platby školného a stravného inkasem.

registrační číslo výsledek řízení   registrační číslo

 

výsledek řízení
01/20 Přijat  

 

23/20 Přijat

 

02/20 Přijat  

 

24/20 Přijat

 

03/20 Přijat  

 

25/20 Přijat

 

04/20 Přijat  

 

26/20 Přijat

 

05/20 Přijat  

 

27/20 Přijat

 

06/20 Přijat  

 

28/20 Přijat

 

08/20 Přijat  

 

29/20 Přijat

 

09/20 Přijat  

 

30/20 Přijat

 

10/20 Přijat  

 

   
11/20 Přijat  

 

   
13/20 Přijat  

 

   
14/20 Přijat  

 

   
15/20 Přijat  

 

   
16/20 Přijat  

 

   
17/20 Přijat

 

 

 

   
18/20 Přijat

 

 

 

   
19/20 Přijat

 

 

 

   
21/20 Přijat

 

     
22/20 Přijat      

 

 

 

 

 

S případnými dotazy se můžete obrátit na vedoucí učitelku MŠ na telefonní číslo:      730 521 406

******************************************************************

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 – 2021

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů) – povinné očkování, s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Děti budou přijímány v tomto pořadí:

1. Děti s povinným předškolním vzděláváním podle § 34a školského zákona a děti s odloženou školní docházkou, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 5(6) leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

2.Děti 4leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 4leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

V případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu MŠ, budou přednostně přijaty:

  • Děti, jejichž rodiče projeví zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše.
  • Děti, které mají již v MŠ sourozence.
  • Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a nebyly pro kapacitu přijaty.
  1. Děti 3leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 3leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

V případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu MŠ, budou přednostně přijaty:

  • Děti, jejichž rodiče projeví zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše.
  • Děti, které mají již v MŠ sourozence.
  • Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a nebyly pro kapacitu přijaty.
  1. Děti 2leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, které dovrší tří let do 31. 12. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.
  2. Děti 2leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, které dovrší tří let po 31. 12. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."