Aktuálně …

Zapojili jsme se do dotačního programu  Moravskoslezského kraje  

 

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí/Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školách.  

Hlavním cílem našeho projektu "Zdravá, krásná, voňavá…" 

 je podpořit u dětí zájem o přírodu, pěstovat v dětech zodpovědnost a samostatnost, rozvíjet jejich vztah k přírodním materiálům a lidské práci. V rámci projektu chceme všem dětem nabídnout větší množství činností, které povedou k získávání kladného vztahu k přírodě a zejména k jejímu poznávání. Podpoříme děti při objevování světa kolem sebe a získávání nových zkušeností a pracovních dovedností. 
   Dáme našim dětem prostor, aby si ony samy udělaly svoji zahradu zdravou, krásnou, voňavou ….
Cílovou skupinu tvoří všechny děti naší mateřské školy, tedy celkem 75 dětí ve věku od 2,5 do 7 let. Současně budou do projektu zapojeni pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci a rodiče dětí. 
  Při realizaci projektu budeme vycházet z teoretických znalostí dětí, které déle rozšíříme a naučíme děti, jak je mohou využít v praxi. 
  Abychom byli schopni realizovat aktivity s dětmi na úrovni jejich psychomotorického vývoje, je nutné vybavit školní zahradu třemi přírodními koutky-bylinným, květinovým a skalkou, o které budou děti samy pečovat a prostřednictvím kterých se budou dále učit. Pergola s odvodem dešťové vody do sběrné nádrže bude využívána k zalévání záhonů, abychom dětem ozřejmili důležitost vody v životě a nutnost šetření pitnou vodou. 

S realizací jednotlivých koutků jsme začali v červenci a srpnu 2018 – v průběhu letních prázdnin. 

Na naší zahrádce již stojí nová pergola : 

a také skalka před školkou má jíž svou novou podobu :

 

 

 

 

 

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."