Aktuálně …

VÝSLEDKY ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte si  vyzvedněte ve dnech

13.6. 2022 nebo  14. 6. 2022  od  9 do 15 hodin v MŠ Rafík

registrační číslo výsledek řízení   registrační číslo

 

výsledek řízení
01/22 Přijat  

 

20/22 Přijat

 

02/22 Přijat  

 

21/22 Přijat

 

03/22 Přijat  

 

22/22 Přijat

 

04/22 Přijat  

 

24/22 Přijat

 

06/22 Přijat  

 

25/22 Přijat

 

07/22 Přijat  

 

26/22 Přijat

 

08/22 Přijat  

 

27/22 Přijat

 

10/22 Přijat  

 

28/22 Přijat
12/22 Přijat  

 

29/22 Přijat
13/22 Přijat  

 

30/22 Přijat
14/22 Přijat  

 

15/22 Přijat  

 

16/22 Přijat  

 

17/22 Přijat

 

 

 

18/22 Přijat

 

 

 

19/22 Přijat

 

 

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Rafík, podle kterých bude postupováno při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřské školy:

  1. Děti s povinným předškolním vzděláváním podle § 34a školského zákona a děti s odloženou školní docházkou, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 5(6) leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2017 § 34 odst. 3 školského zákona

  1. Děti 4leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 4leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2017 § 34 odst. 3 školského zákona

 V případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu MŠ, budou přednostně přijaty:

  • Děti, jejichž rodiče projeví zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše.
  • Děti, které mají již v MŠ sourozence.
  • Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a nebyly pro kapacitu přijaty.

3. Děti 3leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 3leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2018 § 34 odst. 3 školského zákona

V případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu MŠ, budou přednostně přijaty:

  • Děti, jejichž rodiče projeví zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše.
  • Děti, které mají již v MŠ sourozence.
  • Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a nebyly pro kapacitu přijaty.
  1. Děti 2leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, které dovrší tří let do 31. 12. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.
  2. Děti 2leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, které dovrší tří let po 31. 12. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."