INFORMACE PRO RODIČE

A3-plakat-publicita

„ÚSPĚŠNÁ ŠKOLA“

 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic (školní asistent, kariérový poradce, školní psycholog). Projekt podporuje rozvoj dalšího vzdělávání pracovníků školy v oblasti nové informatiky, digitalizace, robotiky, nástupu umělé inteligence či formativního hodnocení. Projekt bude podporovat spolupráci PP při zavádění inovativních metod výuky, podporovat vzdělávání žáků s OMJ a podpoří inkluzivní klima a komunitní charakter školského zařízení formou odborně zaměřených tematických a komunitních setkávání.

 

Registrační číslo projektu:    CZ.02.02.XX/00/22_002/0006827

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."