Výsledky zápisu 2021 – 2022

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO  MŠ RAFÍK

NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

01/21 přijatý/á

02/21 přijatý/á

03/21 přijatý/á

04/21 přijatý/á

05/21 přijatý/á

06/21 přijatý/á

07/21 přijatý/á

08/21 přijatý/á

09/21 přijatý/á

10/21 přijatý/á

11/21 přijatý/á

12/21 přijatý/á

13/21 přijatý/á

14/21 přijatý/á

15/21 přijatý/á

16/21 přijatý/á

17/21 přijatý/á

18/21 přijatý/á

19/21 přijatý/á

20/21 přijatý/á

21/21 přijatý/á

22/21 přijatý/á

23/21 přijatý/á

24/21 přijatý/á

25/21 přijatý/á

26/21 přijatý/á

27/21 přijatý/á

28/21 přijatý/á

Rozhodnutí o přijetí si vyzvedněte v kanceláři vedoucí učitelky MŠ dne:
2. 06. 2021 – 8 – 15 hodin
3. 06. 2021 – 8 – 15 hodin

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte

Při rozhodování o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy ředitel školy postupuje na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), platném znění, vyhlášky MŠMT č.43/2006 o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle „Kritérií pro přijetí dítěte do MŠ“.

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."