Aktuálně …

Vážení rodiče,

několik informací k provozu MŠ dle Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19

Doporučení-Ministerstva-zdravotnictví-ČR-pro-školy-a-školská-zařízení-k-zahájení-školního-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-probíhající-pandemií-onemocnění-covid-19

a
dle SOUBORU DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ
(DÁLE TAKÉ „MANUÁL“)

MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani

 

REŽIM MŠ OD 1. 9. 2021:

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ – PROSÍM VŠECHNY O RESPEKTOVÁNÍ OPATŘENÍ MŠ V OBDOBÍ – COVID – 19 – průběžně budeme informovat dle aktuální epidemiologické situace.

Při vstupu do MŠ prosíme – všichni použijí dezinfekci, která je umístěna ve stojanu hned za vstupními dveřmi. Dezinfekci použijí děti i zákonní zástupci.

Při vstupu do MŠ prosíme zákonné zástupce, aby si nasadili na ústa respirátor FFP2 a pohybovali se po budově pouze ve správně nasazeném respirátoru.

Prosíme rodiče o minimalizaci shromažďování v šatnách i před MŠ a dodržování rozestupů. Doprovázející osoba ( jedna k dítěti) se v prostorách MŠ pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu a pouze s respirátorem.

Děti vzdělávající se v naší MŠ roušku ani respirátor v budově MŠ nepoužívají.

Ráno – jeden zákonný zástupce dítěte jde (s respirátorem FFP2 na ústech a nosu) s dítětem do šatny a osobně předá dítě pedagogovi MŠ,vstupuje do MŠ jednotlivě, po zazvonění počká na vyzvání učitele! Nové děti a rodiče budou mít první dny při vstupu k dispozici doprovod, který Vás nasměruje do správné třídy.

Odpoledne – jeden zákonný zástupce dítěte (s respirátorem FFP2 na dýchacích cestách) , vstupuje do MŠ po jednom, po zazvonění počká na vyzvání učitele!

V MŠ bude probíhat častější dezinfekce všech povrchů, vždy na mokro. Při příchodu do třídy si děti vždy umyjí ruce, dále dle běžného režimu dne a vyzvání pedagoga. Ve třídách i šatnách se bude častěji větrat.

Bude brán vyšší zřetel na tzv. ranní filtr, kdy pedagog ráno zkontroluje a potvrdí si zdravotní stav dítěte společně s rodičem či předávajícím doprovodem. Při podezření na nemoc během dne bude dítěti změřena teplota, bude umístěn do karanténní místnosti a okamžitě bude telefonicky kontaktován zákonný zátupce dítěte.

Prosíme rodiče o zodpovědnost a ohleduplnost k ostatním při podezření z nákazy a dodržování karanténích opatření určených MZ ČR a KHS, zvláště při návratu z dovolené v zahraničí.

Respektování se navzájem a respektování veškerých doporučení týkajících se COVID – 19, vede k udržení zdraví nás všech.

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

 

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."