Babička a dědeček do školky

 

Projekt realizován na třídě Medulínci v měsících září-prosinec

v týdnech 17.- 21.9., 22.-26.10., 12.-16. 11., 3.-7. 12.

Projekt „Babička a dědeček do školky“ spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavádíme nebo podporujeme tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. Dnešní děti vyrůstají v jazykově nepodnětném prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila obrazovka počítače, tabletu, mobilu či televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

Projekt má svá pravidla a provázanost jednotlivých činností. Důležitá je návaznost, minimálně pěti po sobě jdoucích dní, čili pondělí až pátek. V praxi senior přijde v dopoledních hodinách do konktrétní třídy v MŠ, oblékne si pohádkový plášť a přečte dětem pohádku (stačí 5-10 min., lze využít knížky, které tematicky zapadají do týdenních či měsíčních plánů dané třídy). Potom si s dětmi společně povídají, malují, hrají nebo se podílejí na dalších společných činnostech. Kromě dětí a seniorů se do předčítání dětem zapojují rodiče. Děti jim nosí domů pohádky od babiček a dědečků, vytištěné na listu A5 a nalepené v pohádkových blocích (tyto pohádky jsou kratičké a nesouvisí se čtením z knížky v MŠ). Rodiče mají za domácí úkol přečíst je svým ratolestem, například odpoledne nebo před spaním. Tímto aktem bychom rádi motivovali rodiče k zavedení či prohloubení rodinného rituálu předčítání. Další den se ve školce senior ptá dětí, o čem „domácí“ pohádka byla. Za odměnu dostávají děti veselé nálepky do pohádkového sešitu. K jednotlivým pohádkám si mohou malí posluchači malovat obrázky nebo vytvářet různé koláže. Na konci projektu dětem zůstává jakási pohádková knížka (blok, sešit), ve které mají několik desítek krátkých pohádek i s autorskými obrázky. Ke knize se pak mohou kdykoliv vracet, ať už ve školce nebo doma s rodiči při společném čtení.

https://celeceskoctedetem.cz/nase-aktivity/babicka-a-dedecek-do-skolky

https://www.youtube.com/watch?v=T-uIaYUWgUQ

https://www.youtube.com/channel/UC_beKfosPCEcj4YYKKj_qpw/videos

Týden první – 17.- 21.9.

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."