Bosoviště

Projekt BOSOVIŠTĚ byl financován BONAGRANDEM

firmy

BONATRANS GROUP, a.s.

Cíl projektu:

Vybudování BOSOVIŠTĚ neboli smyslového (pocitového, hmatového) chodníčku na zahradě mateřské školy Rafík

Realizátor: Firma  LUMPINO – p.Dřímal Josef

Popis realizace:

Firmou Lumpino bude upraven povrch určeného úseku školní zahrady a vytvořeny obruby pocitového chodníku z akátového dřeva.

Tyto připravené plochy si děti samy – dle svého výběru a fantasie –  vyloží různými přírodními materiály, jako například písek, kamínky, šišky, kůra stromů, kaštany, čímž vzniknou místa s různou strukturou povrchu.

Vzdělávací nabídka s využitím uvedeného prvku:

BOSOVIŠTĚ bude využito na různé hry a aktivity, které pomáhají rozvíjet hmatové vnímání, motoriku i sociální dovednosti. Procházet se po chodníku mohou děti s očima otevřenýma, zavřenýma nebo se zavázanýma. Stejně tak si mohou hmatem vyzkoušet jednotlivé druhy povrchů a naučit se je rozeznávat, porovnávat a pojmenovat. BOSOVIŠTĚ také využijeme v environmentálním vzdělávání, a to při sbírání, rozpoznávání, třídění a určování názvů jednotlivých přírodnin k vyplnění úseků BOSOVIŠTĚ. Při sdělování svých pocitů z chůze si mohou děti své zážitky porovnávat, čímž si také rozšíří své komunikační schopnosti.

BOSOVIŠTĚ je určeno pro všechny věkové skupiny a vzhledem k tomu, že bude umístěno na naší školní zahradě, bude využíváno pravidelně v teplých měsících roku a to všemi dětmi mateřské školy a v případě společných akcí také jejich rodiči.

Aktivity: chůze, hra, zábava

Vzdělávací cíl  projektu:

Prostřednictvím prožitkového učení upevňovat, rozvíjet a rozšiřovat:

  • smyslové vnímání
  • hrubou a jemnou motoriku
  • sociální dovednosti
  • elementární environmentální znalosti
  • komunikační dovednosti

 

Dle původního plánu byly prostředky využity na vybudování BOSOVIŠTĚ neboli smyslového (pocitového, hmatového) chodníčku na zahradě mateřské školy Rafík. Vybudování BOSOVIŠTĚ bylo realizováno v měsíci červnu 2019 firmou Lumpino, která provedla úpravu  povrchu určeného úseku školní zahrady a vytvořila obruby pocitového chodníku z akátového dřeva. Tyto připravené plochy si děti samy postupně  vykládají různými přírodními materiály, jako například písek, kamínky, šišky, kůra stromů, kaštany, čímž vzniknou místa s různou strukturou povrchu.

BOSOVIŠTĚ využívá průběžně všech 75 dětí naší mateřské školy a do budoucna plánujeme také společné aktivity s jejich rodiči.

Realizace projektu proběhla dle časového plánu, nebylo potřeba žádných změn či jiných úprav. Celková cena vybudování BOSOVIŠTĚ byla vyšší než získané finační prostředky BONAGRANT, proto byla dofinancována z vlastních zdrojů.

BOSOVIŠTĚ využíváme na hry a aktivity, pomáhající rozvíjet hmatové vnímání, motoriku i sociální dovednosti, smyslové a hmatové hry, a v neposlední řadě také v rámci environmentálního vzdělávání a při rozvoji komunikačních schopností dětí.

Projekt BOSOVIŠTĚ byl slavnostně otevřen u příležitosti 40. výročí otevření naší mateřské školy za účasti hlavních představitelů našeho města, dětí a rodičů naší školky a také široké veřejnosti.

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."