Informace pro rodiče

Prázdninový provoz 

Zákonný zástupce dítěte přihlašuje dítě sám, přednost mají děti zaměstnaných rodičů. Termín přihlášení dítěte na příslušnou mateřinku je od 1. 3. do 30. 4. 2018. Je nutné přinést ofocený „Evidenční list dítěte“ z kmenové školy a dohodnout se na systému platby školného a stravného.
 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL 2018 a kontakty

  • 2.7 – 13. 7. … MŠ Smetanova – 596 013 071, MŠ Skřečoň – 596 033 110, MŠ Záblatí Na Pískách – 776 314 381
  • 16.7 – 27. 7. … MŠ Starý Bohumín – 596 013 031, 597 578 153, MŠ Tovární – 558 848 028
  • 30.7. – 10.8. … FITškolka – 731 130 723, 730 521 403, MŠ Čáslavská – 731 130 734
  • 13.8. – 24. 8. … MŠ Rafinerský lesík – Rafík – 731 130 736, 730 521 402, MŠ Nerudova – 731 108 692, 731 130 733
  • 27.8 – 31. 8. … SMŠ Bambino Záblatí – 596 035 149

 

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak – § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinnen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte v povinném předškolním vzdělávání

Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte. Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě:

*      absence od jednoho do tří pracovních dnů telefonicky

*      absence od čtyř do dvaceti pracovních dnů –  písemně do omluvného listu dítěte

*      absence delší než 20 pracovních dnů – písemně do omluvného listu dítěte                     včetně potvrzení od lékaře

Vedoucí učitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen  doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

 

Důležité odkazy pro rodiče :

Desatero_pro_rodice

Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče

 

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."