DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

NEJPRVE TROCHA SUCHÝCH FAKTŮ:

Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v souvislosti s epidemicky nebezpečnou situací ve světě v § 184a[1] zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí a žáků ve školách. Co to tedy pro praxi v mateřských školách znamená?

 1. Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem.
 2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit.
 3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.
 4. Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

A NYNÍ RADOSTNÁ PRAXE

Naše nabídka distančního vzdělávání staví na principech předškolního vzdělávání. Pro nás to znamená, že je naším cílem:

 • NEPŘETĚŽOVAT dítě, ale ani rodiče
 • NENUDIT A NEUNAVOVAT dlouhými, složitými, náročnými úkoly
 •  NABÍZET činnosti a úkoly, které budou děti dělat se zájmem a s chutí

A JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?

 • Věnujte dítěti soustředěnost a pozornost, udělejte si čas, kdy se nebudete věnovat jiným činnostem a užijte si ho 🙂
 • Povídejte si s dítětem  o všem co ho zajímá
 • Každý den si najděte chvíli na čtení
 • Zapojte dítě do běžných činností doma či na zahradě
 • Hrajte s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, domino, Černý Petr, Člověče, nezlob se…)
 • Dopřejte dítěti dostatek různorodého pohybu (vycházky do přírody, dětská hřiště, běhání, poskoky, překážky…)

**************************************************

 

Po naší společné tel. konzultaci jste si vyzvedli složky pro své děti a určitě již na některých úkolech pilně pracujete.

Složku jsme vám připravili na měsíc březen a všichni doufáme, že se situace uklidní a ustálí a brzy se sejdeme v naší školce. Při opětovném nástupu do MŠ přineste složku s vypracovanými úkoly sebou.

DOPORUČUJEME

 • Je zcela na vašem dítěti, kolik listů denně si bude chtít vypracovat, doporučujeme však, aby doba práce a soustředění dítěte nepřesahovala 20 minut.
 • Vždy dbejte na to, aby dítě při práci správně sedělo (na celé židli – obě chodidla jsou celou plochou opřena o podlahu, paty jsou pod koleny, důležitá je i vzdálenost hlavy od podložky a rovná záda !!) Pokud dítě u psaní nebo kreslení špatně sedí, je vhodné nenásilnou formou toto sezení opravit. Nesmíme také zapomínat, že dítě vychováváme především příkladem.
 • Velkou pozornost věnujte správnému držení psacího náčiní – špetkový úchop – palec drží, prostředníček podpírá a ukazováček je položen lehce shora (lehké položení můžeme motivovat zobáním kuřátek a ukazováčkem na pero lehce poklepeme).
 • Před tím, než začne dítě pracovat na úkolu, připravte s ním psací potřeby a popřípadě další pomůcky, zadání úkolu mu přečtěte a vysvětlete, pokud bude mít otázky – odpovězte a poté nechte své dítě pracovat SAMOSTATNĚ.

Pokud budete mít chuť, náladu a zájem, můžete nám poslat zpětnou vazbu – fotografii, obrázek apod. na náš email či messenger školky na facebooku. Věřte nám, že nás velmi poteší, že naše snaha měla smysl 🙂

POKUD VÁM NEBUDE NAŠE SLOŽKA STAČIT, BUDEME VÁM PRAVIDELNĚ DOPLŃOVAT NABÍDKU NÁPADŮ, NÁMĚTŮ A AKTIVIT ZDE NA STRÁNCE:

http://www.msrafinerskylesik.cz/distancni-vzdelavani/nabidka-napadu-nametu-a-aktivit/

O všech změnách vás budeme informovat na facebooku  školy, na našich webových stránkách nebo prostřednictvím emailu,  popřípadě můžete v případě dotazů či nejasností volat každý pracovní den od 8 do 14 hodin na tel. číslo 730 521 406,

nebo psát na messenger MŠ

nebo email: ms-rafinersky-lesik@mubo.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."