Školní řád

školní řád 2019-2020

Dodatek č. 1   č. j. 154/20

ke Školnímu řádu MŠ Rafík č. j. 145/19

 

Tímto dodatkem se upravuje Školní řád MŠ Rafík v části V. – Přijímací řízení

 

Omlouvání  nepřítomnosti  dítěte v povinném předškolním vzdělávání

 

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte. Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě v případě:

  • absence od jednoho do čtyř pracovních dnů omluví dítě osobně, e-mailem nebo telefonicky
  • absence od pěti dnů a více omluví dítě osobně, e-mailem nebo telefonicky a poté písemně s uvedením důvodu do omluvného listu dítěte (Omluvníčku)

 

 

Vypouští se:

absence delší než 20 pracovních dnů – písemně do omluvného listu dítěte včetně potvrzení od lékaře

 

 

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."