OP JAK „ÚSPĚŠNÁ ŠKOLA „

A3-plakat-publicita

„ÚSPĚŠNÁ ŠKOLA“

 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic (školní asistent, kariérový poradce, školní psycholog). Projekt podporuje rozvoj dalšího vzdělávání pracovníků školy v oblasti nové informatiky, digitalizace, robotiky, nástupu umělé inteligence či formativního hodnocení. Projekt bude podporovat spolupráci PP při zavádění inovativních metod výuky, podporovat vzdělávání žáků s OMJ a podpoří inkluzivní klima a komunitní charakter školského zařízení formou odborně zaměřených tematických a komunitních setkávání.

 

Registrační číslo projektu:    CZ.02.02.XX/00/22_002/0006827

 

***************************************************************************

Na pátek 16.2. od 9 hod. jsme pozvali autora řady populárně naučných knížek pana Mgr. Radka Chajdu, který dorazí se svým zajímavým, zábavným, interaktivním programem k hravému ověření fyzikálních zákonů „Hravá věda“ . Do svých pokusů a bádání aktivně zapojuje děti, které si vše vyzkouší
samy nebo ve skupinkách.

Kdo je Radek Chajda???
… vystudoval fyziku a pedagogiku (učitelství matematiky a fyziky). Svou lásku k fyzice zúročil spolu s učitelskou praxí a napsal řadu publikací pro děti různých věkových skupin. Zábavnou a hravou formou předává malým průzkumníkům zajímavé informace o světě kolem nás.
Autor populárně naučných knížek o matematice a fyzice např. :
Fyzika v kuchyni (Votobia, 2005), 2008), Nebojte se matematiky (Computer Press, 2009), Hravá matematika (Computer Press, 2009), Věda hrou (EDIKA, 2018)a další

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."