Jídelníček

Pro naši školku platí vždy oběd č.1  z nabídky na tomto odkaze: Zde

V případě, že dítě náhle onemocní a nebylo možné stravu na daný den odhlásit, může si zákonný zástupce jídlo vyzvednout do jídlonosiče v čase od

11.00  do 11.15  hodin u bočního vchodu do kuchyně !!!

Výdej stravy pro nemocné děti je umožněn pouze v první den nemoci.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

Upozornění: 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. 

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označující alergen. U jídelního lístku bude příloha – seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

 

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."