Než půjdu do školy 2017-2018

Realizace: 1x týdně, každé pondělí od 13 do 13,45 hod. ve třídě na Beníku,

                 Děti bude učit p. uč. Jana Sitková a Darina Štverková,

                                      říjen 2017 – květen 2018

 

Cíl projektu:

  • Adaptace dětí na nové prostředí, seznámení se třídou a pravidly chování ve vyučování, příprava dětí na práci ve škole
  • Seznámení zákonných zástupců dětí s prostředím školy a se záměry školy a jejího ŠVP

 

 

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."