Než půjdu do školy II.

Před zápisem dětí do 1. tříd  jsem  se sešli s rodiči budoucích školáčků v kavárně Bastien.

Setkání rodičů v Bastien Coffe, beseda s p.uč. Simonou Zdvomkovou-budoucí uč. 1. třídy a s p.zástupkyní ředitele Stanislavou Krpcovou. Téma besedy vyšlo z dotazů a zájmu rodičů-příprava dětí do 1.třídy, školní zralost, OŠD, informace o školní družině a zájmových aktivitách ZŠ Beneše, vybavení prvňáčka-aktovka, výtvarné potřeby a atd., metodika a styl výuky čtení, psaní a matematiky (Hejný) na škole.

Pro rodiče bylo připraveno malé občerstvení. 

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."