Uspořádání dne v MŠ

 

 Mateřská škola je v provozu od 6.00 do 16.00 hodin

od pondělí do pátku.deti-2

 

  • Ráno přivádějí zákonní zástupci děti do MŠ do 8.15 hodin. Po domluvě s třídní učitelkou lze ve výjimečných případech (lékař, logopedie apod.) dítě přivádět do mateřské školy později.
  • Ranní svačinku mají děti od 8.15 do 8.45 hodin.
  • V době od 9.30 do 11.30 hodin jsou děti mimo budovu MŠ.
  • Pokud dítě odchází domů po obědě, zákonní zástupci toto musí předem sdělit paní učitelce a dítě si vyzvednout v době od 11.30 do 12.00 hodin.
  • Z MŠ si dítě vyzvedávají zákonní zástupci nebo jimi pověření zástupci, pro které musí být vystaveno ”Zmocnění”. Bez tohoto písemného zmocnění paní učitelky nevydají dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci.
  • Do MŠ dítě dochází pravidelně. Pokud dítě onemocní nebo si je zákonní zástupci chtějí ponechat doma, je potřebné jej ihned omluvit.
  • Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
  • Informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně tyto nástěnky sledovat.

Organizace dne v MŠ

6.00 – 8.15 hod.  – scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

8.15 – 8.45 hod. – ranní cvičení (popř. relaxační cvičení, G míče, jóga, hudebně pohybové hry),hygiena,svačina

8.45 –  9.30 hod. – didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách či individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry, didaktické hry, pracovní a výtvarné činnosti, hudební a dramatické činnosti, námětové hry

9.30 – 11.30 hod. – pobyt venku – poznávací, pohybové činnosti, pozorování, praktické činnosti, zájmové činnosti

11.30 – 12.00 hod. – hygiena, oběd, hygiena

12.00 – 14.00 hod.- odpočinek, relaxační činnosti – poslech pohádek, relaxační hudby, klidové a zájmové činnosti

14.00 – 14.30 hod. – hygiena, pomoc při úklidu lůžkovin, svačina

14.30  – 15.45 hod. – odpolední zájmové činnosti dětí (volné hry dle zájmu dětí, pokračování některých didakticky cílených činností

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."