Důležité informace

!!! ŠKOLA NANEČISTO !!!
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveme vás a vaše děti na čtyřdenní intenzivní přípravu k úspěšnému zvládnutí zápisu
do 1. třídy a následnému bezproblémovému zvládnutí prvního roku ve škole. Během čtyř jednohodinových odpoledních setkání, která se uskuteční ve dnech
6. – 9. března 2023 v době

od 15 do 16 hodin

v naší základní škole (školní budova vedle cukrárny Bastien)
se vaše dítě procvičí a zdokonalí v sociálních, emocionálních a motorických dovednostech, procvičí si grafomotoriku, seznámí se se školním prostředím, s budoucí paní učitelkou a budoucími spolužáky. Zaměříme se na zrakové a sluchové vnímání, budeme si číst, naslouchat a povídat, ptát se a odpovídat, počítat, zpívat, kreslit, sportovat…
Pokud vás naše nabídka zaujala,  přihlášku si vyzvedněte na své třídě u paní učitelky nebo  se také můžete přihlásit  elektronicky přímo zde:
www.zsbenesovka.cz

😊😊😊😊😊😊😊

Prázdninový provoz mateřských škol 2023

Červenec:

3.7 –  14.7.         

MŠ Čáslavská  – Kulíšek  731 130 734, 731 130 735

MŠ FIT  – Okružní  731 130 723,  730 521 403

17.7  –  28.7.      

MŠ  Nerudova  –  731 108 692,  731 130 733 

MŠ FIT  – Okružní  731 130 723,  730 521 403

Srpen:

31.7.  –  11.8.     

MŠ Starý Bohumín  –  596 013 031, 597 578 153

MŠ Tovární  –  730 521 459

MŠ Skřečoň  –  596 033 110, 731 130 738 

14.8.  –  25.8.     

MŠ Smetanova  – Skřivánek   596 013 071

MŠ Záblatí Na Pískách – 776 314 381

         28.8  –   1. 9.       přípravný                     týden všechny pro školy 

MŠ Rafík bude z důvodu rekonstrukce uzavřena‼️‼️‼️

Dítě na jinou mateřskou školu si přihlašuje zákonný zástupce sám. TERMÍN  PŘIHLAŠOVÁNÍ 

 17. 4. do 21. 4. 2023!!

Je nutné kontaktovat zvolenou MŠ telefonicky, přinést ofocený „Evidenční list dítěte“ z kmenové školy a dohodnout se na systému platby školného a stravného.

❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

Provoz naší MŠ:

Pondělí – pátek od 6 do 16 hodin.

Příchod do MŠ:       6 – 8.15 hodin

Vyzvedávání dětí:   11.30 – 12 hodin

                                14.00 – 15.45 hodin

V 16 hodin se MŠ zamyká. 

deti

Identifikační údaje o MŠ:

Zřizovatel: Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, 73581.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, příspěvková organizace, Bohumín.

Ředitel školy: Mgr. Barbora Bolcarovičová

Telefon školy: 596013104

Zástupce ředitele pro MŠ Rafík: Bc. Renáta Šostá


Telefon k nám do MŠ:

730 521 402  třída Pimprlata

731 130 736  třída Všeználci, třída Medulínci

730 521 406   zástupce ředitele MŠ

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."