Měsíční plán akcí

Březen

5.3.                 

15 hod. 

Škola nanečisto
12.3.           

15hod.             

Škola nanečisto                                                                   
17. 3.               

16 hod.

Den otevřených dveří – přípravná třída
19. 3.               

15 hod.            

Škola nanečisto
26. 3.              

15 hod. 

„Máme doma předškoláka“ beseda s

p.ředitelkou a p.učitelkou 1.třídy                                         

11.3.

dopoledne

Polodenní výlet Dětský svět – Svět techniky      

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."