Kamerový systém v MŠ – bezpečnost a ochrana

Informace o kamerovém systému instalovaném v MŠ

(dle zákona o zpracování osobních údajů)

Prostory naší školky jsou  monitorovány kamerovým systémem s nahráváním.

V MŠ jsou konkrétně monitorovány tyto prostory:

Prostor vstupních dveří – před hlavním vchodem (1 kamera) chodba v přízemí, kde se děti přezouvají (1 kamera), šatny u všech tříd (3 kamery). Důvodem monitoringu (účelem zpracování osobních údajů) je ochrana majetku, prevence vandalismu a dále zajištění ještě větší bezpečnosti a ochrany dětí. 

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou zpřístupněny třetím osobám s výjimkou, kdy je toto zpřístupnění vyžadováno zákonem nebo se jedná o zpřístupnění pro orgány, které na takové zpřístupnění mají nárok tj. např. Policie ČR. Údaje jsou zpracovávány pouze pověřeným zaměstnancem a k výše uvedeným účelům.

Správce osobních údajů přijal a dokumentuje taková technická a organizační opatření, týkající se provozu kamerového systému, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uchovávaným osobním údajům.

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."