Badatelský Inkubátor

 Badatelský Inkubátor

Projekt  ukazuje dětem hravou formou všední věci ze světa fyziky a chemie v souvislostech.

Kouzla a pokusy provádějí děti jednou měsíčně, ve školce nebo přímo v učebně chemie na naší ZŠ pod vedením p. uč. Stáni Krbcové – autorky projektu.

Cílem projektu je naučit děti nebát se chemie, fyziky a přírodopisu a pochopit jednoduché chemické a fyzické zákony a děje. 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."