Spolupráce se ZŠ

Škola nanečisto 2024

Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky

se bude konat ve dnech 11. 3. – 15. 3. 2024 vždy od 15.00 do 16.30 hodin v budově elokovaného pracoviště (malá škola vedle cukrárny Bastien). Cílem setkání je připravit děti hravou formou na vstup do školy a ověření jejich školní zralosti.

Celotýdenní kurz pro předškoláky je určen dětem předškolního věku, které nastoupí v září 2024 do 1. třídy V průběhu těchto pěti bloků si děti vyzkouší, jak to funguje v opravdové školní třídě.  V rámci lekcí se budeme věnovat rozvoji hrubé a jemné motoriky, sluchovému a zrakovému vnímání, prostorové orientaci, rozvoji slovní zásoby, čtenářské gramotnosti, řečovému projevu a početním představám, dopravní výchově a dalším zajímavým tématům.. Děti si prohlédnou své budoucí působiště, seznámí se s novým prostředím a budoucími kamarády.

Témata:

  1. 3.   Zahájení, svět kolem nás, pohybové činnosti
  2. 3.   Předmatematická gramotnost, kreativní činnosti
  3. 3.   Předčtenářská gramotnost, angličtina, hudební činnosti
  4. 3.   Předčtenářská gramotnost, dopravní výchova
  5. 3.   Předmatematická gramotnost, pohybové činnosti, zhodnocení – závěr

Na školu nanečisto je třeba se přihlásit.

S sebou pouze přezůvky, popř. pitný režim.

Těšíme se na vás.

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."